Ny giv for kunstgressbanen ved Øverlands Minde?

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 13. Jan 2015


Jan Morten Totland fra Stjørdals Blink Fotball innledet debatten med presentasjon av klubbens behov og tanker for bruk av banen.

Idrettsrådet hadde sammenkalt idrettslagene i Stjørdal til et møte for å finne en felles strategi for å få utnyttet den kommunale kunstgressbanen. Møtet ble holdt på Stjørdals Blink I.L. sitt klubbhus i kveld. Foruten idrettsrådet og lagene, møtte Merethe Strand Hamborg, leder for komité kultur, næring og miljø og Ola Morten Teigen, leder i komité levekår.

Det kom tidlig frem at alle klubbene har en felles målsetting om å få banen i bruk såvel sommer som vinter - i motsetning til det som er situasjonen i dag, hvor banen på det nærmeste er ubrukt....

Lagene er enige om at det er viktig å få kartlagt behovet for bruk av kunstgressbanen både i vintersesongen og i sommerseongen.Klubbene var godt representert på møtet sammenn med lokalpolitikere.

Stjørdals Blink Fotball har signalisert at de pr i dag ikke har det store behovet for bruk av banen vinterstid, men har et stort behov for leie i sommersesongen.

Det ble løselig drøftet ulike alternativer for å få hyppigere bruk av banen, men forsamlingen ble raskt enige om at det er behov for en grundig kartlegging av behovet fra de fremmøtte klubbene. Med bakgrunn i dette vil Idrettsrådet bidra med koordinering og innspill mot kommunale myndigheter for å finne gode løsninger for fremtidig bruk av banen.

Lagene møtes på nytt for å drøfte videre fremdrift sammen med Idrettsrådet på klubbhuset til Stjørdals Blink tirsdag 10. februar.


Kjell Kristoffersen og Ann-Inger Leirtrø fra Idrettsrådet sørget for god ledelse av debatten.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.