Innkalling til årsmøte

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 1. Mar 2023

I.L. Stjørdals Blink kaller inn til årsmøte i hovedlaget  torsdag 23. mars kl 18:00.

Møtet holdes  på MUS Sandskogan stadion/Blink-stua.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.3.2023. Innkommende saker bes sendes til post.stjordalsblink@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside. 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av IL Stjørdals-Blink i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan styret kontaktes på post.stjordalsblink@gmail.com.

Vel møtt!


Hilsen styret

Medlemskontingent 2015 - I.L. Stjørdals-Blink

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 4. Mai 2015Det er sendt ut melding om innbetaling av medlemskontingent for 2015.
Ved en inkurie, ble det oppgitt feil kontonummer på første utsending.

Korrekt kontonummer for innbetaling av kontingent er: 4465 23 68511

Satsene for 2015 er: (vedtatt på årsmøte 6.3.2015):Enkeltmedlem født i 1999 og eldre

Kr 280,00

Enkeltmedlem født 2000 og yngre

Kr 120,00

Familiemedlemskap

Kr 450,00


Alle som driver idrett gjennom vårt idrettslag, plikter å betale medlemskontingent. Kontingent dekker bl.a. forsikring. Avvik fra dette i 2015, vil bli fulgt opp.

Vi håper også på at mange foreldre støtter opp om laget og gjennom bidrag av medlemskontingent er med på god drift i gruppene. Vi håper alle vil støtte opp om arbeidet i idrettslaget StjørdalsBlink også i 2015.

Integrering og inkludering tema på hovedstyremøte

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 16. Jan 2015


Bjørn Ivar Hage, Stig H Eidem og Kjell Erik Hammer sammen med Kristin Leirfall Bremseth på kveldens hovedstyremøte i I.L. Stjørdals-Blink
Kristin Leirfall Bremseth ga en orientering om utfordringer og muligheter for inkluderingsarbeid i idrettslaget på kveldens hovedstyremøte.

Hun arbeider til daglig ved Halsen skole, men har også et stort engasjement for arbeidet i idrettslaget.

Kristin ga gode vinklinger og gode eksempler knyttet til utfordringer knyttet til inkludering av nyinnflyttede innvandrere med annen etnisk bakgrunn og kultur enn den norske.
Utfordringer knyttet til ulikt språk og kultur er meget relevante for alle som driver innen idretten, og hun utfordret idrettslaget til å sette dette på agendaen, og sette mål for inkluderingsarbeidet i årene fremover.


Arbeidsutvalget vil forberede en sak om dette til det forestående årsmøtet.

Forøvrig var det bra oppmøte og stort engasjement fra gruppene på kveldens møte.

PS: Årsmøtedato ble fastsatt til 6. mars 2015.Ny giv for kunstgressbanen ved Øverlands Minde?

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 13. Jan 2015


Jan Morten Totland fra Stjørdals Blink Fotball innledet debatten med presentasjon av klubbens behov og tanker for bruk av banen.

Idrettsrådet hadde sammenkalt idrettslagene i Stjørdal til et møte for å finne en felles strategi for å få utnyttet den kommunale kunstgressbanen. Møtet ble holdt på Stjørdals Blink I.L. sitt klubbhus i kveld. Foruten idrettsrådet og lagene, møtte Merethe Strand Hamborg, leder for komité kultur, næring og miljø og Ola Morten Teigen, leder i komité levekår.

Det kom tidlig frem at alle klubbene har en felles målsetting om å få banen i bruk såvel sommer som vinter - i motsetning til det som er situasjonen i dag, hvor banen på det nærmeste er ubrukt....

Lagene er enige om at det er viktig å få kartlagt behovet for bruk av kunstgressbanen både i vintersesongen og i sommerseongen.Klubbene var godt representert på møtet sammenn med lokalpolitikere.

Stjørdals Blink Fotball har signalisert at de pr i dag ikke har det store behovet for bruk av banen vinterstid, men har et stort behov for leie i sommersesongen.

Det ble løselig drøftet ulike alternativer for å få hyppigere bruk av banen, men forsamlingen ble raskt enige om at det er behov for en grundig kartlegging av behovet fra de fremmøtte klubbene. Med bakgrunn i dette vil Idrettsrådet bidra med koordinering og innspill mot kommunale myndigheter for å finne gode løsninger for fremtidig bruk av banen.

Lagene møtes på nytt for å drøfte videre fremdrift sammen med Idrettsrådet på klubbhuset til Stjørdals Blink tirsdag 10. februar.


Kjell Kristoffersen og Ann-Inger Leirtrø fra Idrettsrådet sørget for god ledelse av debatten.
Nye nettsider for Stjørdals Blink

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 13. Des 2014
Vi arbeider for tiden med etablering av nye nettsider for klubben.

Målet er å få etablert et godt verktøy for alle grupper i laget som er enkelt å bruke.
Løsningen som er valgt, er fra IdrettenOnline, og vi håper denne tilfredsstiller behovet.

Gruppene vil utpeke egne redaktører for sine respektive sider, og vi ser frem til mye god nyhets- og aktivitetsformidling i tiden fremover.

Mvh
Styret